Uuden lain piiriin kuuluvat Venäjällä työskentelevät ulkomaalaiset sekä heidän perheenjäsenensä ja se koskee maassa jo oleskelevia kuin ensimmäistä kertaa maahan saapuvia. Ennen muutosta työnantajan oli mahdollista rekisteröidä ulkomaalainen työntekijä toimiston osoitteeseen. Muutoksen astuessa voimaan 8.7.2018. ulkomaalaisia ei voi enää rekisteröidä muihin osoitteisiin kuin hänen asuinpaikkaansa Venäjällä. Näin ollen työnantajat eivät enää voi rekisteröidä ulkomaalaisia työntekijöitään toimiston osoitteeseen ellei työntekijä tosiasiallisesti asu toimiston tiloissa. Vastuu ulkomaalaisen rekisteröimisestä siirtyy toisin sanoen kokonaan vuokranantajalle, jonka asunnossa ulkomaalainen asuu. Lain rikkomisesta seuraa sakot ja pahimmassa tapauksessa ulkomaalaisen maasta karkotus. Sakkojen määrä vaihtelee 2000:sta ruplasta (yksityishenkilö) 500 000:een ruplaan (yritys).