Vuodesta 2014 alkaen siirtohinnoittelulainsäädännön piiriin ovat kuuluneet kaikki maiden rajat ylittävät toiminnot konsernin sisällä riippumatta niiden arvosta. Lainsäädäntö koskee kansainvälisiä yrityksiä, jotka myyvät tuotteita tai palveluita Venäjän tytäryhtiölleen tai vastaavasti ostavat tytäryhtiöltään tuotteita tai palveluita. Siirtohintasäätely koskee myös konsernin sisäisiä lainoja.

Veroviranomainen voi myös pyytää yritystä toimittamaan tarkemmat tiedot siirtohinnoittelun perusteista sekä määrätä verotarkastuksen siirtohinnoittelua koskien.

Leinonen tarjoaa siirtohinnoittelupalvelun, joka sisältää tarvittavien asiakirjojen toimittamisen veroviranomaisille sekä tuen verotarkastuksen aikana. Kerromme mielellämme lisää tästä palvelusta sekä siirtohinnoittelusäännöistä.